Otto Olsen

Inventory and Purchasing Optimization

Bygg & järnhandel

Otto Olsen

Sex personer styr lagernivåerna med fokus på bättre lönsamhet, ökad lageromsättningshastighet och högsta möjliga servicegrad till kunderna. Läs artikel i Logistikk & Ledelse om Otto Olsen och SOLO.

Service level and ability to deliver

Problem att lösa

Swedol offers in its own stores, through re sellers, mail order and e-commerce quality goods at competitive prices in electrical / electronics, tools, work wear / protective equipment, vehicle accessories and consumables. The stores account for about 80% of sales, other sales are via mail order and e-commerce.

vitt papper i klämma
Facts in Brief:
  • Retail chain for professional customers, which sells over 1.1 billion via distance trading and 40 stores by the end of 2011.

  • Has a central warehouse in Örebro of 16,000 square meters with 24,000 items and a total of 82,000 customers

  • Better forecasts and control of the range with NoGap and SOLO.

The right quantity of the right product delivered on the right day.

Swedol does not take chances - NoGap keeps track of the range. Swedol installed SOLO and NoGap as a tool to lower inventory value in the central warehouse and increase service for the stores.

The former purchasing manager agreed to make the decision. The current, Luigi De Stefano, got it so to say "in the knee": "We get excellent results, but the system does not work by itself, how automatic it is. It requires skills."

The purpose of SOLO and NoGap is that Swedol will be even better at having the right things in the right place at the right time.

"Without a doubt, we save a lot of time by using the system. Prognostication becomes more efficient and more accurate. Earlier we worked manually, looked at the history and trend of the goods and based purchases after that. But it was a little bit of a chance." commented Luigi De Stefano.
 

Värde som SOLO tillför

Inköpschef Are Saga på Otto Olsen lyfter fram följande förbättringar som Solo har bidragit till efter bara ett halvårs drift:

  • Minskade lager med ökad servicegrad för de varugrupper som hanteras av Solo. Bättre hantering som förhindrar uppbyggnad av inkurans.

  • Enkelt att använda för alla inköpare.

  • Inköparna gör sina inköp på samma sätt, och inköpen görs endast från inköpsavdelningen. De produktansvariga bestämmer sortimentet.

  • ABC-differentiering, där 20 % av varorna står för 80 % av omsättningen, gör det lättare att hantera de viktigaste varorna som vi helst inte ska få slut på ‒ detta istället för att lägga mycket tid på hantering av ”slow movers” som vi gjorde tidigare.

  • Generellt bättre kontroll. Som ansvarig för avdelningen vet jag vad alla gör, alla arbetar på samma sätt och inga varor eller varugrupper glöms bort. Jag är övertygad om att det är kvalitet på inköpen och att de överensstämmer med företagets strategi.

  • Med sin enkelhet frigör Solo kapacitet till att arbeta strategiskt istället för operativt på artikelnummernivå som vi gjorde tidigare. Det är lättare att styra önskad servicegrad och omsättning på varulagret, vilket enkelt kan göras med hjälp av parameterinställning i programmet.

  • Simuleringsmöjligheter, till exempel vad det kommer att kosta i kapitalbindning om servicegraden höjs från en nivå till en annan. Vi ser konsekvenserna av beslut innan de genomförs.

Saga berättar att resultaten av Solo visade sig snabbt, men att det fortfarande finns mycket kvar att hämta. Av olika anledningar används systemet fortfarande inte till hela portföljen, men för de produkter där det används har omsättningshastigheten ökat till mellan 3,5 och 4. Som en jämförelse låg den på omkring 1,5 för hela lagret innan Solo började användas.

Simuleringsfunktionen i Solo är för övrigt ett mycket bra verktyg för att bland annat visa vad det kommer kosta i lageruppbyggnad att höja servicegraden med ett par procent. 

Are är mycket nöjd med det som redan har uppnåtts och är övertygad om att både effektiviteten och noggrannheten kommer att förbättras ytterligare när han ska följa upp flera av de KPI:er som genereras av systemet.

Slutligen tillägger han att de hittills har varit mycket nöjda med leverantören när det gäller generell support, och att man även har varit lyhörda och reagerat snabbt när Otto Olsen har kommit med förslag på ändringar.