ORIO PARTS

Inventory and Purchasing Optimization

Bildelar

Orio Parts

"En bättre överblick över lagret, och stora tidsbesparingar har blivit resultatet av att arbeta i SOLO"

Service level and ability to deliver

Problem att lösa

Swedol offers in its own stores, through re sellers, mail order and e-commerce quality goods at competitive prices in electrical / electronics, tools, work wear / protective equipment, vehicle accessories and consumables. The stores account for about 80% of sales, other sales are via mail order and e-commerce.

vitt papper i klämma
Facts in Brief:
  • Retail chain for professional customers, which sells over 1.1 billion via distance trading and 40 stores by the end of 2011.

  • Has a central warehouse in Örebro of 16,000 square meters with 24,000 items and a total of 82,000 customers

  • Better forecasts and control of the range with NoGap and SOLO.

The right quantity of the right product delivered on the right day.

Swedol does not take chances - NoGap keeps track of the range. Swedol installed SOLO and NoGap as a tool to lower inventory value in the central warehouse and increase service for the stores.

The former purchasing manager agreed to make the decision. The current, Luigi De Stefano, got it so to say "in the knee": "We get excellent results, but the system does not work by itself, how automatic it is. It requires skills."

The purpose of SOLO and NoGap is that Swedol will be even better at having the right things in the right place at the right time.

"Without a doubt, we save a lot of time by using the system. Prognostication becomes more efficient and more accurate. Earlier we worked manually, looked at the history and trend of the goods and based purchases after that. But it was a little bit of a chance." commented Luigi De Stefano.
 

Värde som SOLO tillför

Sedan SOLO implementerats har det blivit enklare och smidigare att hantera lagerpåfyllning till lagren i Tyskland och England. Tidigare krävdes mycket manuellt arbete för denna process. Nu har stora delar automatiserats, vilket har gett betydande tidsbesparingar. 

I dag blir alla artiklar unika när de registreras i SOLO.  Samma artikelnummer kunde förekomma på olika artiklar, vilket ledde till förvirring och en hel del manuellt arbete. 

”Det behöver vi inte oroa oss för längre”, säger Mari.

I sin roll som kravställare gentemot PromoSoft, betonar Joakim vikten av ett gott samarbete/kontakt och dialog. Han ser också stora fördelar med att PromoSoft är ett svenskt bolag, då all support/utbildning sker på svenska. 

Lagerpåfyllningen på Orio är idag mycket smidigare än tidigare. Systemet presenterar en bild över vad som ska skickas, och förslaget accepteras enkelt med en knapptryckning. En bättre överblick över lagret, och stora tidsbesparingar har blivit resultatet av att arbeta i SOLO.